Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Yn Eich Ardal 2019

Gwnaeth Gofalwyr Cymru gais am gwybodaeth rhyddid i bob un o'r 22 o gynghorau lleol ar ôl i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014 wedi bod mewn rym am un blwyddyn

Isod mae rhestr o ymateb pob cyngor i'n cais a chyswllt uniongyrchol i'w tudalen ar y we am eu gwasanaethau gofalwyr.

Dim ond yn Saesneg y darperir y wybodaeth ac yma cewch i’w gweld

https://www.carersuk.org/wales/news-campaigns/track-the-act/track-the-act-information-requests

Back to top