Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Gofalwyr Cymru

Photography Competition A1V1 BIG Welsh

Mae'r gystadleuaeth wedi cau nawr - diolch am eich holl gynigion. Cyhoeddir y canlyniadau yn fuan!

Mae Gofalwyr Cymru yn eich gwahodd i ddatgelu bywydau cudd gofalwyr di-dâl drwy luniau sy'n dangos sut fywyd sydd gan ofalwyr mewn gwirionedd.

Mae 97% o'r holl ofalu’n cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dâl. Bywydau sy'n cael eu cuddio o gymdeithas yn aml, gyda neb yn gwybod amdanynt, yn eu gweld nac yn holi amdanynt. Rydym eisiau datgelu'r trafferthion a'r buddugoliaethau mae gofalwyr yn eu hwynebu bob dydd.


630 edward lucy

Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu gwahodd i arddangosfa sy'n arddangos y ffotograffau buddugol, a bydd y sawl sy'n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a GIG Cymru yn bresennol hefyd. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i'r sawl sy'n mynychu i siarad am y profiadau o fod yn ofalwr di-dâl, a sut y gellir cefnogi gofalwyr di-dâl yn well i barhau â'u rôl amhrisiadwy mewn cymdeithas.

Nid yw dyddiad y digwyddiad wedi cael ei osod ar hyn o bryd oherwydd COVID-19 (Coronafeirws) a’r ffaith nad oes neb yn gwybod hyd y cyfyngiadau. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu hysbysu cyn gynted ag y bydd yr amgylchiadau'n caniatáu.

Bydd Gofalwyr Cymru yn defnyddio'r lluniau i helpu i ymgyrchu dros hawliau gofalwyr, darparu gwybodaeth a chyngor a helpu i wella bywydau gofalwyr.

Back to top